Stikkord: krig

11. oktober 2023

#95 – Enigheten vinner frem

Den eneste veien til fred er dialog. Først er man uenig. Deretter lærer man å kjenne hverandre – og til slutt vinner enigheten frem. DANIEL DENIAZI

9. oktober 2023

#91 – Krig er tapsprosjekt

Krig er det største tapsprosjektet et land kan starte. Det er verken det ene eller det andre landet som vinner. Alle er tapere.