Stikkord: enighet

11. oktober 2023

#95 – Enigheten vinner frem

Den eneste veien til fred er dialog. Først er man uenig. Deretter lærer man å kjenne hverandre – og til slutt vinner enigheten frem. DANIEL DENIAZI