23. oktober 2023

#112 – Når et menneske får dårlig samvittighet

By Daniel DeNiazi

Når et menneske får dårlig samvittighet. Så er det et tydelig signal på at det menneske viser anger og vil ordne opp for sine problemer. Da er det viktig at man viser forståelse og tilgivelse.

DANIEL DENIAZI