12. desember 2023

#192 – Nyttår er ikke en høytid

Nyttår er ikke en høytid for meg. Det er en dag der vi tror på egne løgner. For eksempel nyttårsforsett som aldri kommer i oppfyllelse. DANIEL DENIAZI

12. desember 2023

#189 – Hva folk sier i dag

Hva folk sier til meg i dag, er viktigere for meg enn hva de sa for flere år siden. Jeg liker ikke at folk tar opp ting jeg er ferdig med. DANIEL DENIAZI

12. desember 2023

#186 – Dialog kan være komplisert

Dialogen mellom mennesker kan være komplisert når man først misforstår hverandre. Derfor tror jeg det beste er å spør flere ganger enn at det skal dukke opp misforståelser. DANIEL DENIAZI