Presse

Riks (2023)

Lokale nettaviser (2023)

Lokale nettaviser (2018)

Riks (2017)

  • Satser nå på magasin (NRK)

Lokale nettaviser (2017)

Riks (2016)

Lokale nettaviser (2011)