23. august 2023

#36 – Rykter er oppdiktet historie

Rykter er bare en oppdiktet historie du først blir fortalt. Deretter tror du på det, og til slutt må man innse at det ikke var slik som du trodde. DANIEL DENIAZI

23. august 2023

#33 – Min mor som fremtidens håp

Etter Ceausescu’s fall i Romania var min mor fremtidens håp. Hun fikk meg til å se hvor verdifullt livet er, og hvor takknemlig man bør være for de små tingene. DANIEL DENIAZI

23. august 2023

#32 – Det finnes håp

Det finnes et håp i hvert menneske som er bekymret og fortvilet over hvordan deres fremtid kommer til å bli. DANIEL DENIAZI